Disable Preloader

Djelatnosti

Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima Općinskog vijeća Općine Dobrinj i Ugovora sklopljenim s Općinom Dobrinj, trgovačkom društvu Komun d.o.o. povjerava se na obavljanje komunalne djelatnosti, kako slijedi:

- održavanje nerazvrstanih cesta-redovito održavanje,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje groblja,
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje plaža,
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
- usluga prigodnog ukrašavanja (isticanjem zastava i sl.) za državne blagdane, dan Općine i druge manifestacije,
- usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Komun d.o.o. obavlja usluge izdavanja, prijevoza i postavljanje opreme (stolice, stolovi, štandovi, pozornice i dr.) za potrebe zabavnih i kulturnih priredbi, manifestacija i fešta u organizaciji Općine Dobrinj, te raznih udruga sa područja Općine Dobrinj, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanje deponija građevinskog materijala te ostali poslovi u nadležnosti Društva.

foto1

foto2

foto3

foto4

scroll to top