Disable Preloader

O nama

Poslovni podaci

Komun d.o.o.
Adresa: Nova cesta 19, 51515 Šilo

OIB:65560806159
MB: 01502425

Transakcijski račun: IBAN HR1724020061100384600
SWIFT/BIC: ESBCHR22 kod Erste & Steiermaerkische bank d.d. Rijeka

Pravni oblik:

Društvo s ograničenom odgovornošću u 100%-tnom vlasništvu Općine Dobrinj
Trgovački sud u Rijeci - MBS: 040155151
Temeljni kapital: 60.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu

TD KOMUN društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Šilu, Nova cesta 19, upisano je u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040155151 kod Trgovačkog suda u Rijeci temeljem Izjave o osnivanju sastavljene dana 27. travnja 2000.g.
Temeljni kapital Društva iznosi 60.000,00 kn.

Osnivači/Članovi Društva:

Općina Dobrinj, OIB: 97003983043, jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje: Ranka Herljević
- član uprave, zastupa pojedinačno i samostalno

Društvo je registrirano za:

- trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- tržnice na malo
- održavanje čistoće
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
- uređenje i održavanje objekata javne rasvjete
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje luka, lučica, parkirališta, tržnica, parkova i nasada
- lučke djelatnosti:
- spuštanje i podizanje brodica u more i iz mora,
- čišćenje i održavanje brodica,
- privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- ukrcaj i iskrcaj putnika,
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije, lučko-agencijski poslovi i dr.)
- obavljanje rekreacijskih djelatnosti na plažama
- iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih objekata
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- pružanje ostalih turističkih usluga
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pripremanje usluga smještaja
- kupnja i prodaja robe
- ostale prateće djelatnosti u prijevozu
- čišćenje svih vrsta objekata
- komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima; održavanje javnih zelenih površina; održavanje čistoće javnih površina; održavanje plaža
- uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama; usluge ukopa pokojnika unutar groblja; usluge prigodnog ukrašavanja, oglašavanja i plakatiranja
- naplata korištenja tuševa, javnih toaleta na plažama i drugim javnim površinama
- naplata odlaganja građevinskog materijala na odlagalištu građevinskog materijala

Organizacijska struktura:

Skupština
Funkciju Skupštine Društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Dobrinj
Predsjednik Skupštine: Zoran Kirinčić, mob.:+385 (0)99 585 8212; e-mail: zoran.klimno@gmail.com

Nadzorni odbor
Predsjednik NO: Dalibor Gržetić, mob.: +385 (0)98 940 9123; e-mail: dalibor.grzetic@gp-krk.hr
Članovi: Marinko Galanto, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Miljenko Galanto
Damir Gržetić
Daniela Fanuko

Uprava
Društvo predstavlja i zastupa Uprava Društva, koja se sastoji od jednog člana - direktora

Direktor
Ranka Herljević
tel.+385 (0)51 852 396
mob.:+385 (0)98 257 239
e-mail: direktor@komun.hr
scroll to top