Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Dobrinj. - evidencijski broj nabave JN-17-2022 – izmijenjeni Obrazac 2 – Troškovnik - Komun d.o.o. za komunalne djelatnosti
Disable Preloader

Novosti

scroll to top